«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 13. november 2012

1947: Vara Dykk for tog meinte russen det året. Vi ser Johan Olsen-huset og Festiviteten bak. Nokken unga som kjenner seg igjen?

torsdag 11. oktober 2012

UTSTILLING

Sortland Museum viser utstillinga "Arktisk Skinnberedning"
på Kunstnerhuset 13.- 28. oktober  kl 12 -14 og kl 18-20.
Åpning 13. oktober kl 12
Laget av Jennie Ann Jejeli Andersen.
Salgsutstilling .

Meir om tribunen


I billedkavalkaden  i årboka for 1991  kan du se de ulike plasseringene som tribunen har hatt. Første billede er fra 1922.
Du finner årboka for 1991 på biblioteket.

tirsdag 9. oktober 2012

I 1971 var dugnadsinnsatsen i Sortland sentrum ennå i live! Her er det Tribunen som blir schaina, og vi ser fargehandler Lundbakk oppe i stigen.

fredag 5. oktober 2012

Nord Norsk historieseminar

Det 36 nordnorske historierseminar arrangeres i Tromsø 9-11 november 2012
Tema: Samisk kirkehistorie
Sted: UB.auditoriet, Universitetsbiblioteket
Deltakeravgift: kr 750
Påmelding  til : http://uit.no/samiskkirkehistorie
Spørsmål om seminaret: einar-arne.drivenes@uit.no

Meir om Kjerringvik Samvirkelag

I Historisk Årbok for Sortland 1991  har Eldbjørg Daljord skrevet historia om Kjerringvik Samvirkelag.   Det ble opprettet i 1924 og lagt ned i 1985. Da ble  laget en del av  Vesterålens Samvirkelag.
 To jubileumsskrift er utgitt ; ett i 1949, og ett i 1979. Årboka finner du på biblioteket på Sortland.
I Sortland Bygdebok, gård og slekt , bind 3 er det bilde av laget  med kaianlegg, litt omtale av  laget og dessuten bilde og omtale av Oluf Slottnes som fikk Norges Vel Medalje i  1983 for 30 års arbeidsinnsats


tirsdag 2. oktober 2012

Jenny og Edvin Svendsen som var presteparet på Sortland i etterkrigsåra.

onsdag 12. september 2012

Anders på Kompaniet er her akkurat flytta opp til Vesterålsgata, var det på sekstitallet?

mandag 27. august 2012

Fra styret

Styremøte 150812

Byplanen: Laget skal lage et forslag hvilke hus/bygninger/miljø som det skal tas hensyn til ved utbyggning i Sortland: Lagets frist til byplanarbeidet  er i slutten av september.Vi vil  prøve å få til et eget møte om dette. (Vi har tidligere i år hatt et åpent møte om denne delen i byplanen)
Kulturminnedagen 2012: På grunn av arbeidet med byplanen legger ikke laget til rette for lokale arrangementer knyttet til kulturminnedagen.
Slektsforum starter opp igjen den 18. september kl 19 på biblioteket.
Klokketårnet i Minnelunden: Tilstandsrapport er laget . Det blir tjærebredd denne uka, og vi håper å få malt portalen  like etterpå.
Torvskjåen: Vi fikk ikke  noe særlig respons på vår forespørsel gjennom avisene for å få tak i materialer til skjåen.
Kontingenten i laget er 150 kroner. Det er sendt ut giroer til medlemmene
Egil Enåsen har gitt en samling av bilder fra Sortland sentrum til oppbevaring til Museum Nord. Nå er den en  god samtidsdokumentasjon som om en tid blir historisk dokumentasjon av Sortland 2012.

tirsdag 21. august 2012

tirsdag 24. juli 2012

Kirkeforeninga i Indre Eidsfjord gjorde en stor innsats for å få bygd kirka på Holmstad, som stod ferdig i 1970.

søndag 1. juli 2012

Mange kjente ansikter blandt damene i Sigerfjord kirke. Lovise Forselv, nå 104 år!, midt foran. Tatt ikke så lenge etter krigen.

fredag 8. juni 2012

KULTURMINNER OG KULTURVERN I DEN NYE BYPLANEN

Skal fortidas Sortland være med oss i framtida?

Byplanen for Sortland skal gjelde til 2025,og avgrenses på Langøysida  i sør like sør for Myrlandsfeltet og i nord mot Bygd. Den går så langt ut i marka at den tar med Prestdalen, Rundheia, nordliste del av E-vannet og nederste del av Ånstad. På Hinnøysida omfatter den Strand I og Strand II og så langt nord at den også omfatter Kringelnesset.
Den ferdige  og endelig vedtatte byplanen skal også omhandle kulturminner og kulturvern.
Sortland Historielag og Museum Nord,Sortland, invitere deg til møte
ONSDAG 13.06 KL 1900 , Møterom 1,Rådhus 2
- Inneldning ved prosjektleder Britt M Stiberg
- Diskusjon og innspill til planen om kulturminner og kulturvern i planen.
(se også tidligere omtale av byplanen på bloggen vår)

mandag 4. juni 2012

torsdag 24. mai 2012

FRA STYREMØTE 15.MAI 2012

Sak 2/12 Torvskjå ved Lamarktunet
Dagsentret  har tatt initiativ for å  få reist en torvskjå med innhold ved Lamarktunet. Den skal  først og fremst gi opplevelse for de som bor der,  men også være med på å knytte kontakter med eldre og yngre. Vi etterlyser torvskjåer som vi kan bruke i dette arbeidet. Kunne du tenke å være på arbeidet?Kontakt oss.
Sak 3/12 Aktiviteter
- Uke 23. Håper vi å få til åpent møte om Byplan Sortland
- Uke 24: Dugnad på Prestegården.Male Petter Snekker stua. Rydde utenfor
-September: Kulturminnedagen: tema er møteplasser. Vårt forslag er Muninsletta.
- Tur: Ikke fastsatt tid og område
- Ny lagsbrosjyre
-Årboka 2013: Oppstart senhøsten

Sak 4/12: Minnelunden.
Det gamle kirketårnet. Det er sendt brev til Kulturminner i Nordland for å få en tilstandsrapport og hva vi i Historielaget kan gjøre.

Sak 5/12: Kulturvernverdier i Byplanen
Hvordan skal vi som lag få frem og sikret  de kultrververdier som er innefor det areal som  planarbeidet omfatter. Derfor: - Åpent møte, se ovenfor. - Etterarbeide og innstilling fra oss til byplanen Sortland.

fredag 18. mai 2012

SLEKTSFORSKERE

Neste møte for slektsforskere blir TIRSDAG 22.MAI  kl 19 på Sortland biblitotek.Siste møte før sommerferien. Det planlagte møte med Ed Pettersen, norskamerikaner som skulle fortelle om sitt arbeid med å finne røtter i Norge blir satt opp i første møte til høsten.
Er du ikke med i slektsforumet vårt? Meld deg på . Send din nettadresse til : Kirsten.Opdan@Sortland.kommune.no

torsdag 17. mai 2012

Damebridge

I etterkrigsåra var det stor oppslutning på damebridgen på Sortland. Gunvor Steiro eier bildet.

lørdag 5. mai 2012

Organist Astrid


Astrid Lamark var organist i Sortland kirke i mange tiår. Dama ved sida av ligner på Nemine Karlsen?

tirsdag 24. april 2012

Fra årsmøtet

Lagets årsmøte var  15. april.
Styret er nå: Mathis Mathisen, Georg Ellingsen, Kirsten Aa Opdan, Marie Lichtwarck og
Gisle Røthe.            Varamedlemmer: Atle Paulsen, Hillevi Torseth, Arne Vassbotn
Laget  har nå 77 medlemmer.
Årsmøtet vedtok å arbeide videre med disse sakene:
  • Delta i byplanarbeidet. Hvordan skal vi sikre oss at kulturhistorien vår blir ivaretatt i Sortland.
  • Fortsatt arbeid med å få kultursti og bygningstun på Prestegården tilgjengelig.
  • Minnelunden med hovedarbeid denne sommeren på å berge tårnet.
  • Delta på ulike arrangementer der vi kan få solgt flere bøker
  • Kulturminnedagen 2012. Årets tema er møteplasser.Vårt forslag er Muninsletta
  • Viderefører arbeidet i slektsforuumet med møte en gang i måneden.
  • Delta i den nasjonale minneinnsamlinga når den lanseres
  • Ny lagsbrosjyre og oppgradering av nettsiden vår.
  • Årbok 2013

torsdag 19. april 2012

Spreke husmødre

Sortland Husmorlag hadde god oppslutning på femtitallet, og artig hadde de det! Her fra ei "mannekengoppvisning". Mange kjente fjes.

fredag 6. april 2012

Gammeldassen står!

De står ennå, de gamle doene til Kvitskolen på Sortland. Selv om skolen er borte. Her koser noen ungdommer seg på trappa til jentedelen? Trolig før krigen.

lørdag 10. mars 2012

SLEKT

I kulturuka blir det nytt møte i slektsforumet. Vanlig sted, biblioteket, TIRSDAG 13.MARS KL1900.
Vel møtt.

fredag 2. mars 2012

ARRANGEMENTER I KULTURUKA 9.- 18. MARS

Laget har i samarbeid med Museum Nord tre arrangementer i kultur uka under temaet
 "Hermetikken 100 år"

UTSTILLING : Bilder, faksimilier,avisoppslag, annonser,notater, brosjyrer og gjenstander forteller bedriftens og byens historie. 
Sted: Skibsgården , åpning 10. mars kl 12. Kan sees hele uka så lenge sentret er åpent.Gratis.

HERMETIKKEN - ei forestilling: Ulike begvenheter fra Hermetikkens historie
Sted: Sortland ungdomsskole, aula, søndag 11. mars kl 19. Inngang kr 100

FORTELLERKVELD: Tidligere ansatte  og andre inviterte forteller fra sin arbeidsdag på Hermetikken.
Sted: Kantina Lamarktunet onsdag 14. mars kl 1700. Åpent for alle.Velkommen. Gratis.

Se ellers program for kulturuka , annonser  og pressemeldinger.

ÅRSMØTE 2012

Sortland Historielag har årsmøte 15. april på Kvitbrygga.Vanlig årsmøtesaker. Etter årsmøtet blir det en orientering om slekthistorisk arbeid ved Atle Paulsen.
Velkommen.

MINNELUNDEN

En egen komite skal arbeide for å oppgradere Minnelunden, vårt tusenårssted. Komiteen består av Svein Roar Jacobsen, Karl Glad Nordahl, Asbjørn Høgden og Mathis Mathisen.

KULTURMINNEDAGEN 2012

Kulturminnedagen arrangeres hvert år med ulike temaer. Arrangementet er i andre uka i september. Tema for kulturminnedagen 2012 er "Møteplasser". Dersom du  har forslag til  arrangement ville det være fint om du tok kontakt med oss. Arrangementet  er i samarbeid med Museum Nord, Sortland, Kulturkontoret i Sortland og andre aktuelle lag og foreninger. Se også www: kulturminnedagen.no.

tirsdag 21. februar 2012

mandag 30. januar 2012

Yerstad

Litt sørom kommunegrensa mellom Sortland og Hadsel ligger Gjerstad. Der pleide vi å plukke tyttebær før. Det var ikke så skogbevokst der som nå, og på disse bildene var det enda meir skrapa. Må være rundt hundre år gamle?

søndag 22. januar 2012

Kongelig sortlandsbesøk

Prins Olav var et staselig skip. her med Strandheia i bakgrunnen. Fra familien Bønes album.

torsdag 12. januar 2012

SLEKTSFORUM

Slektsgruppen er i gang igjen . Nytt møte  17. januar kl 19 på Sortland bibliotek.
Dersom du ikke har vært med før- hjertelig velkommnen.