«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

fredag 5. oktober 2012

Meir om Kjerringvik Samvirkelag

I Historisk Årbok for Sortland 1991  har Eldbjørg Daljord skrevet historia om Kjerringvik Samvirkelag.   Det ble opprettet i 1924 og lagt ned i 1985. Da ble  laget en del av  Vesterålens Samvirkelag.
 To jubileumsskrift er utgitt ; ett i 1949, og ett i 1979. Årboka finner du på biblioteket på Sortland.
I Sortland Bygdebok, gård og slekt , bind 3 er det bilde av laget  med kaianlegg, litt omtale av  laget og dessuten bilde og omtale av Oluf Slottnes som fikk Norges Vel Medalje i  1983 for 30 års arbeidsinnsats


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar