«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

torsdag 24. mars 2011

SLEKTSFORUM

Nytt møte 29.mars kl 1900 på Sortland bibliotek.
Denne gang er det ikke satt opp noe spesielt tema .
Har du ikke vært med før, eller er du kanskje i startfasen med slektsarbeid?
Her kan du få gode råd?

torsdag 17. mars 2011

ÅRSMØTE

Årsmøtet  blir 10.april kl 1800 på Kvitbrygga.
Vanlige årsmøtesaker.
Styret har forslag om kontingentforhøyelse, fra 100 kr til 150 kr. -Saker som du ønsker å ta opp på årsmøtet må meldes til styret 14 dager før årsmøtedato.
Etter årsmøtet har Kristian Skanke foredrag om "Norske fangeleirer for tyske soldater, 1940"

mandag 14. mars 2011

KULTURUKA

Sortland Historielag står for 2 arrangementer i kulturuka
Vesterålsbruene skapte regionen
-vår tilnærming til temaet i kulturuka er:
1. Mandag 14.mars kl 1800 på Sortland Bibliotek
  • Åpning av utstilling"Skjønnhet og styrke"
  • Innledning til debatt om veien videre for Vesterålen
2.Onsdag 16.mars kl 1700,Lamarktunet, kantine
  • Fortellerkveld  og billedvisning med de som bygde Sortlandsbrua