«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

søndag 29. mai 2011

tirsdag 17. mai 2011

Grønnruss 1958

Glade grønnruss med russetraktor i 1958. I farta kjennes igjen Fredrik Vangen oppe på traktoren med Pål Hansen i hvilestilling. Til venstre ser vi såvidt Sigrid Kristoffersen (Søndenaa). Bildet tilhører Atle Paulsen.

fredag 6. mai 2011

SLEKT

Nyttig adresse for de som arbeider med slekt

Troms fylke har samlet slektshistoriske kilder. Disse finner du på følgende adresse:
http://www.troms/ fylke.no/tjenester/kultur/Fylkesbiblioteket/Slektshistoriskekilder/

Kanskje får vi lignende for Nordland.?
Du er velkommen til vårt slektsforum på Sortland bibliotek. Møter en gang i måneden.