«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 24. april 2012

Fra årsmøtet

Lagets årsmøte var  15. april.
Styret er nå: Mathis Mathisen, Georg Ellingsen, Kirsten Aa Opdan, Marie Lichtwarck og
Gisle Røthe.            Varamedlemmer: Atle Paulsen, Hillevi Torseth, Arne Vassbotn
Laget  har nå 77 medlemmer.
Årsmøtet vedtok å arbeide videre med disse sakene:
  • Delta i byplanarbeidet. Hvordan skal vi sikre oss at kulturhistorien vår blir ivaretatt i Sortland.
  • Fortsatt arbeid med å få kultursti og bygningstun på Prestegården tilgjengelig.
  • Minnelunden med hovedarbeid denne sommeren på å berge tårnet.
  • Delta på ulike arrangementer der vi kan få solgt flere bøker
  • Kulturminnedagen 2012. Årets tema er møteplasser.Vårt forslag er Muninsletta
  • Viderefører arbeidet i slektsforuumet med møte en gang i måneden.
  • Delta i den nasjonale minneinnsamlinga når den lanseres
  • Ny lagsbrosjyre og oppgradering av nettsiden vår.
  • Årbok 2013

torsdag 19. april 2012

Spreke husmødre

Sortland Husmorlag hadde god oppslutning på femtitallet, og artig hadde de det! Her fra ei "mannekengoppvisning". Mange kjente fjes.

fredag 6. april 2012

Gammeldassen står!

De står ennå, de gamle doene til Kvitskolen på Sortland. Selv om skolen er borte. Her koser noen ungdommer seg på trappa til jentedelen? Trolig før krigen.