«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 24. april 2012

Fra årsmøtet

Lagets årsmøte var  15. april.
Styret er nå: Mathis Mathisen, Georg Ellingsen, Kirsten Aa Opdan, Marie Lichtwarck og
Gisle Røthe.            Varamedlemmer: Atle Paulsen, Hillevi Torseth, Arne Vassbotn
Laget  har nå 77 medlemmer.
Årsmøtet vedtok å arbeide videre med disse sakene:
  • Delta i byplanarbeidet. Hvordan skal vi sikre oss at kulturhistorien vår blir ivaretatt i Sortland.
  • Fortsatt arbeid med å få kultursti og bygningstun på Prestegården tilgjengelig.
  • Minnelunden med hovedarbeid denne sommeren på å berge tårnet.
  • Delta på ulike arrangementer der vi kan få solgt flere bøker
  • Kulturminnedagen 2012. Årets tema er møteplasser.Vårt forslag er Muninsletta
  • Viderefører arbeidet i slektsforuumet med møte en gang i måneden.
  • Delta i den nasjonale minneinnsamlinga når den lanseres
  • Ny lagsbrosjyre og oppgradering av nettsiden vår.
  • Årbok 2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar