«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

fredag 30. september 2011

Førsteklassinger 1950

Frøken Liv Berg var ganske fersk lærer da hun tok fatt med denne gjengen i første klasse ved Sortland Barneskole høsten 1950. Bildet tilhører Karin Hov (Steiro).

tirsdag 13. september 2011

Lundbakks kiosk


Mange husker sikkert Lunbakkkiosken som stod utafor Festiviteten. Her er et bilde fra ca. 1950.

mandag 12. september 2011

SLEKTSFORUM

Nytt møte i slektsforum/slektsgruppa på Sortland, TIRSDAG 20.09. KL 1900. Vanlig sted: Sortland Bibliotek. Det er ikke satt opp noe spesielt tema for det første møtet i høst.
Ta med deg en annen slektsintressert og kom.

KULTURMINNEDAGEN, godt frammøte

Over 40 frammøtte i alle aldre var  møtt fram for  å være med på  kulturminnedagen  på Kringelneset. Turen gikk til nordkantenav neset. Her snakket vi om gravminner som vi finner i Sortland fra jernalderen, hvor de finnes og hvordan de ser ut. Det var også  naturlig å snakke om jernaldergården og bosetninga på den tid langs Sortlandssundet; Hinnøysida, Langøysida og Eidsfjorden.Dyrkingsjorda var kanskje avgjørende for bosetning. Jernaldergård og grav hører sammen. Etterpå såg vi hvordan slike graver var bygd opp før vi besøkte noen graver.

mandag 5. september 2011

KULTURMINNEDAGEN 2011, 11. september

"Skulte skatter. Spor i landskapet"

På besøk i et gravfelt fra jernalderen.

Kulturminnedagen i Sortland arrangeres hvert år. Temaet i år gir oss mulighet til å se på noen av våre fornminner. I Sortland har vi mange synlige spor fra jernalderen og de som aller mest kjent fra denne tid er gravhaugene, eller gravrøysene. De aller fleste finner vi langs Sortlandssundet.Mange graver er samlet i store gravfelt slik som på Bremnesøya,Vikøya, Kringelneset, Kjerringeneset. Ellers finne vi mindre mengder spredt i nesten hele kommunen.Gravene forteller oss  om bosetningene fra denne tida.
Bli med på Kulturminnedagen. Frammøte i steinbruddet på Kringelhøgda kl 12. Derfra går vi  til området der gravene er.
Arrangementet er gratis og passer for alle.
Arrangementet er i samarbeid med Museum Nord,Sortland, Sortland Museumsstiftelse og Kulturkontoret,
Ei gravrøys slik vi finner den på Kringelneset. Det er kartlagt ialt 11 gravrøyser i området. Denne er sterkt opprotet i toppen, uklare grenser, men men har en diameter på omtrent 6 meter