«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 12. september 2011

KULTURMINNEDAGEN, godt frammøte

Over 40 frammøtte i alle aldre var  møtt fram for  å være med på  kulturminnedagen  på Kringelneset. Turen gikk til nordkantenav neset. Her snakket vi om gravminner som vi finner i Sortland fra jernalderen, hvor de finnes og hvordan de ser ut. Det var også  naturlig å snakke om jernaldergården og bosetninga på den tid langs Sortlandssundet; Hinnøysida, Langøysida og Eidsfjorden.Dyrkingsjorda var kanskje avgjørende for bosetning. Jernaldergård og grav hører sammen. Etterpå såg vi hvordan slike graver var bygd opp før vi besøkte noen graver.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar