«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 22. februar 2016

SLEKT


"Slektforskermøtene" fortsetter også i 2016. Våre møter er den 29. januar, 24, februar,
16. mars, 27. april, 25.mai og 15. juni.
Alle våre møter er på Sortland Bibliotek, nord norsk avdeling,  de angitte datoer  klokken 19.
Møtene starter vanligvis med at deltakerne forteller noe fra sitt arbeid relatert til leiting etter slekt.
Deretter tar deltakerne opp problemer de har møtt på i sitt slektsarbeid. Vi hjelper hverandre.
Slektsmøtene er åpne for alle.