«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

onsdag 30. november 2011

Jennestad i gruvetida

Fra Kolbein Viks album kan vi se hvordan det så ut ved gruvinngangen på nersida av vegen på Jennestad i 1905. Brygga skimtes i bakgrunnen.

tirsdag 22. november 2011

Maurnesferga

Maurnes blei en sentral plass da fergeforbindelsen med Sortland og Strand kom ca. 1950? Bak skimter vi "Maurnespipa" som enda stod.

tirsdag 1. november 2011

Vikeidet var stort sett myr

Ny Jords oppdyrking av Vikeidet blei godt hjulpet av etableringa av Maskinførerskolen. Her et Skjegstadbilde fra 1954.