«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 27. desember 2011

Gammelbrygga på Sortland

Gammelbrygga stod oppafor Skibsgården der strandlinja var før. Vi ser Hermetikken bak og bakeriet til venstre. Bildet kan være fra ca. 1930 og har tilhørt Kolbein Vik.

tirsdag 20. desember 2011

Svarta-Bjørn 1963

Visste du at Svarta-Bjørn i 1963 var fra Sigerfjorden? Hun hette Brit Andreassen.

torsdag 8. desember 2011

VELKOMMEN TIL BYSTEAVDUKING

Avduking av bysten til GEORG A ELLINGSEN  vil skje på Georg A Ellingsens plass
14. desmeber kl 12,
Bysten av byens grunnlegger er en gave til byens innbyggere fra Sortland Historielag.

Program: 1 Gruppe fra Sortland kulturskole spiller
               2 Avduking ved leder for bystekomiteen Svein Roar Jacobsen
               3 Ordfører Grete Ellingsen tar imot gave på vegne av byen
               4. Enkel servering på Kvitbrygga

Programmet ventes avsluttes kl 13.30

Kunstneren Harald Oredam , vil være til stede under avdukingen

Folder er lagt ut på sentrale steder i byen. Se også i avisa.

Vi takker alle støttespillere og spesielt byens næringsdrivende for at prosjektet lot seg gjennomføre
Les mer om Georg A Ellingsen i boka "Fra gård til by" av Alf Oxem

onsdag 30. november 2011

Jennestad i gruvetida

Fra Kolbein Viks album kan vi se hvordan det så ut ved gruvinngangen på nersida av vegen på Jennestad i 1905. Brygga skimtes i bakgrunnen.

tirsdag 22. november 2011

Maurnesferga

Maurnes blei en sentral plass da fergeforbindelsen med Sortland og Strand kom ca. 1950? Bak skimter vi "Maurnespipa" som enda stod.

tirsdag 1. november 2011

Vikeidet var stort sett myr

Ny Jords oppdyrking av Vikeidet blei godt hjulpet av etableringa av Maskinførerskolen. Her et Skjegstadbilde fra 1954.

onsdag 26. oktober 2011

NKL-veteraner

På femtitallet var samvirkefolket på Sortland svært aktive. Her er de samla til studiering.

tirsdag 18. oktober 2011

Høirehistorie


Høire har kommet sterkt på Sortland dette året. Her er Unge Høire(!) midt på femtitallet.  Fra Skjegstads arkiv. (Klikk to ganger for stort bilde)

fredag 30. september 2011

Førsteklassinger 1950

Frøken Liv Berg var ganske fersk lærer da hun tok fatt med denne gjengen i første klasse ved Sortland Barneskole høsten 1950. Bildet tilhører Karin Hov (Steiro).

tirsdag 13. september 2011

Lundbakks kiosk


Mange husker sikkert Lunbakkkiosken som stod utafor Festiviteten. Her er et bilde fra ca. 1950.

mandag 12. september 2011

SLEKTSFORUM

Nytt møte i slektsforum/slektsgruppa på Sortland, TIRSDAG 20.09. KL 1900. Vanlig sted: Sortland Bibliotek. Det er ikke satt opp noe spesielt tema for det første møtet i høst.
Ta med deg en annen slektsintressert og kom.

KULTURMINNEDAGEN, godt frammøte

Over 40 frammøtte i alle aldre var  møtt fram for  å være med på  kulturminnedagen  på Kringelneset. Turen gikk til nordkantenav neset. Her snakket vi om gravminner som vi finner i Sortland fra jernalderen, hvor de finnes og hvordan de ser ut. Det var også  naturlig å snakke om jernaldergården og bosetninga på den tid langs Sortlandssundet; Hinnøysida, Langøysida og Eidsfjorden.Dyrkingsjorda var kanskje avgjørende for bosetning. Jernaldergård og grav hører sammen. Etterpå såg vi hvordan slike graver var bygd opp før vi besøkte noen graver.

mandag 5. september 2011

KULTURMINNEDAGEN 2011, 11. september

"Skulte skatter. Spor i landskapet"

På besøk i et gravfelt fra jernalderen.

Kulturminnedagen i Sortland arrangeres hvert år. Temaet i år gir oss mulighet til å se på noen av våre fornminner. I Sortland har vi mange synlige spor fra jernalderen og de som aller mest kjent fra denne tid er gravhaugene, eller gravrøysene. De aller fleste finner vi langs Sortlandssundet.Mange graver er samlet i store gravfelt slik som på Bremnesøya,Vikøya, Kringelneset, Kjerringeneset. Ellers finne vi mindre mengder spredt i nesten hele kommunen.Gravene forteller oss  om bosetningene fra denne tida.
Bli med på Kulturminnedagen. Frammøte i steinbruddet på Kringelhøgda kl 12. Derfra går vi  til området der gravene er.
Arrangementet er gratis og passer for alle.
Arrangementet er i samarbeid med Museum Nord,Sortland, Sortland Museumsstiftelse og Kulturkontoret,
Ei gravrøys slik vi finner den på Kringelneset. Det er kartlagt ialt 11 gravrøyser i området. Denne er sterkt opprotet i toppen, uklare grenser, men men har en diameter på omtrent 6 meter

fredag 12. august 2011

Kurs i naustbygging

5 dagers kurs, oppstart 7 sept på Gisløya.
Kursholder Arne Pedersen fra Mallangen.
Å lære å sette opp reisverk i eldre byggemåte fra Nord Norge, en kombiansjon av grindverk og stavline og med tradisjonell åstak.
Kurset omhandler byggeteknikk, men legger like mye vekt på bruk av enkle hjelpmidler.
Påmelding til: Trygve Brenna, tlf 95166036, frist 20. august.

onsdag 10. august 2011

Tur til Valsnes og Hokkabogen

Valsnes og Hokkabogen er på vestsida Eidsfjorden. Gårdene kan vise til lang bosetningshistorie, men ble fraflyttet på 1950 og 1960 tallet.  I samarbeid med Kystlaget inviterer vi til lett gangtur søndag 14. august fra Valsnes til Hokkabogen og tilbake til Valsnes. Det vil kunne ordnes med båtskyss fra Rekøya kl 1100. De som selv har båt og tar båtturen dit  kan møte på Valsnes ca kl 1200.
Påmelding: Tlf 48120459, eller 99167761

lørdag 6. august 2011

Kobfirmantjubilantene

Her er konfirmantgjengen i Sortland som i år kan markere sitt 50-årsjubileum. Presten er Edvin Svendsen.

lørdag 30. juli 2011

konfirmanter i Sortland 1935?

Den nye soknepresten Wiig med konfirmantene på Sortland våren 1935. Noen av dem er trolig i live enda?  Bildet er tatt på baksida av Middelskolen. (Husk å klikke etpar ganger for riktig stort bilde)

onsdag 13. juli 2011

Fra sjøgutteskolen i Blokken

På femtitallet fikk mange vesterålinger opplæring i sjømannskap i Blokken. I 1959 blei skolen flytta til Svolvær.

torsdag 7. juli 2011

Ei dame mange husker?

Frk. Natland arbeidde på Ragnhilds Bokhandel, som starta nede i kjelleren i Kristoffersengården (der Nordlandsbankens bygning er nå) på femtitallet. Bildet er tatt der og tilhører Karin Steiro.

søndag 29. mai 2011

tirsdag 17. mai 2011

Grønnruss 1958

Glade grønnruss med russetraktor i 1958. I farta kjennes igjen Fredrik Vangen oppe på traktoren med Pål Hansen i hvilestilling. Til venstre ser vi såvidt Sigrid Kristoffersen (Søndenaa). Bildet tilhører Atle Paulsen.

fredag 6. mai 2011

SLEKT

Nyttig adresse for de som arbeider med slekt

Troms fylke har samlet slektshistoriske kilder. Disse finner du på følgende adresse:
http://www.troms/ fylke.no/tjenester/kultur/Fylkesbiblioteket/Slektshistoriskekilder/

Kanskje får vi lignende for Nordland.?
Du er velkommen til vårt slektsforum på Sortland bibliotek. Møter en gang i måneden.

fredag 29. april 2011

Sortlandsminner 3

Her kommer det kanskje Kulturhus snart. Hermetikken sett fra sjøsida på sekstitallet. Vi ser Ellingsens forretningsgård i bakgrunnen til venstre. (Klikk for større bilde)

fredag 15. april 2011

SLEKTSFORUM

Nytt møte for slektsintressserte TIRSDAG 26. APRIL KL 1900 på Biblioteket på Sortland.
Denne gang skal vi ha om å søke i slektsbaser utenom Norge. Vi oppfordrer alle som har prøvd dette om å komme og dele erfaringer .  PC og prosjektor vil være på plass. Tips noen du kjenner.
Vi ønsker gamle og  nye deltakere velkommen.

onsdag 13. april 2011

Sortlandsminner 2

Det er klart for tog i 1947. Kirsten Uhre Jensen eier bildet, som viser dagens torg, sett fra sør. Tribunen stod her da(og burde vel tilbake dit?). (Klikker du en ekstra gang, får du stort bilde)

mandag 11. april 2011

Sortlandsminner

Barnehjemmet på Lykkentreff hadde sine gode hjelpere. Stedets jenter samlet inn til ungene på hjemmet. Her på tjuetallet sammen med styreren , Pastor Severius. Nummer to fra høyre Gunnvor Hamnes Pettersen.

mandag 4. april 2011

KULTURMINNEDAGEN 2011

KULTURMINNEDAGEN 2011

Sortland Historielag i samarbeid med Museum Nord og Sortland kulturkontor  ønsker også i år å markere KULTURMINNEDAGEN.  I år er den lagt til søndag 11.september. Målet for dagen er å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer. Årets tema er:"Skjulte skatter.Spor i landskapet".
Det kan være materielle spor fra ulike tidsepoker(forhistorisk og historiske) som graver, veier gamle våpen, smykker, redskaper etc . Og det kan være immaterielle spor som for eksempeer knyttet til historier og sagn.
Vi vil  at du skal komme med ønsker om hvordan dagen kan markeres.

epost: sortland.historielag@gmail.com eller mattis.mathisen@vkbb.nokn

torsdag 24. mars 2011

SLEKTSFORUM

Nytt møte 29.mars kl 1900 på Sortland bibliotek.
Denne gang er det ikke satt opp noe spesielt tema .
Har du ikke vært med før, eller er du kanskje i startfasen med slektsarbeid?
Her kan du få gode råd?

torsdag 17. mars 2011

ÅRSMØTE

Årsmøtet  blir 10.april kl 1800 på Kvitbrygga.
Vanlige årsmøtesaker.
Styret har forslag om kontingentforhøyelse, fra 100 kr til 150 kr. -Saker som du ønsker å ta opp på årsmøtet må meldes til styret 14 dager før årsmøtedato.
Etter årsmøtet har Kristian Skanke foredrag om "Norske fangeleirer for tyske soldater, 1940"

mandag 14. mars 2011

KULTURUKA

Sortland Historielag står for 2 arrangementer i kulturuka
Vesterålsbruene skapte regionen
-vår tilnærming til temaet i kulturuka er:
1. Mandag 14.mars kl 1800 på Sortland Bibliotek
  • Åpning av utstilling"Skjønnhet og styrke"
  • Innledning til debatt om veien videre for Vesterålen
2.Onsdag 16.mars kl 1700,Lamarktunet, kantine
  • Fortellerkveld  og billedvisning med de som bygde Sortlandsbrua

tirsdag 1. februar 2011

Gamle Sortland 10

Til slutt er vi kommet til rundt 1980, og den kommende byen begynt å ta form.

fredag 28. januar 2011

Gamle Sortland 9

Utpå femtitallet ser vi at det nye rådhuset begynner å ta form der det før var slåttemark.

tirsdag 18. januar 2011

Gamle Sortland 8

På slutten av 40-tallet var fergkaia kommet plass (nedafor dagens torg). På marka står hesjene ennå langt ned mot sentrum.

fredag 14. januar 2011

Gamle Sortland 7

Så er vi kommet til tredvetallet, og sentrumsveksten avtar. Til høyre Exporten og til venstre Steiro- og trelastkaia.

onsdag 12. januar 2011

Gamle Sortland 6

Her ser vi Sortland fra vest (Skyttarhaugen) i 1922/23. Doktorgården i venstre kant, Hovedgårdsfjøsen og Sparebanken til høyre. (Klikk for større bilde)

onsdag 5. januar 2011

Gamle Sortland 5

I 1918 var Sortland inne i en rask utbyggingsperiode, på veg til å bli en småby. Til venstre ser vi "Håndverkeren" under oppføring. I høyre kant ruver Hermetikken fra 1912.

mandag 3. januar 2011

Gamle Sortland 4

Noen få år inn i nittenhundretallet ser vi at gammelkirka er vekke, men finner den nye til høyre. Bak Gammelbrygga ser vi taket på det første meieriet fra 1899.