«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 8. desember 2014

Årbøker til reduserte priser

Du kan skaffe deg tidligere utgitte årbøker fra Sortland Historielag til godt reduserte priser. Ordinære priser har vært fra kr 30 til kr 300 pr bok.
Første bok kom ut i 1985 og så årlig til og med 1996. Etterpå ei bok annethvert år. Bøkene fra 1985 til 1993 er utgitt i hefteform, Fra 1994 er de innbundet. Siste bok kom ut i 1913. Bøker fra  fra 1988, 1994 og 1990 er utsolgt.
Er du interessert i tilbud, Ta kontakt med oss på epost: sortland. historielag@gmail, no .  Eller ring eller send SMS  til 48120459

onsdag 8. oktober 2014

Fra styremøte den 30.09

Saker:
Vi gjennomgikk styremøte som vi hadde den 13.05, i forkant av Grunnlovsseilasen.
Ellers ble disse sakene tatt opp:
11/14: Slekforumet som vi har gående i regi av laget har møter på Kulturfabrikken(Nord Norsk avdeling)29.sept, 29.okt, 26.nov og 10 des. Til neste møte vil vi prøve å få til et opplegg om gotisk håndskrift.
12/14. I forbindelse med offisiell åpning av kulturfabrikken den 18. okt skal historielaget og kystlaget ha åpnet Kvitbrygga og Rødbrygga. Vi vil også ta opp spørsmålet om å få satt opp utstillinga om Hermetikkens utvikling som ble laget i forbindelse med Hemetikkens 100 års  jubileum
13/14. Salg av bøker utover høsten. Vi vil prøve å delta på ulike salgsmesser utover høsten. Annonse i avisa i god tid før jul
14/14: Henvendelse fra Egil Ulateig om ang frigjøringa i 1945 og hvordan enkeltmenneseker opplevde frigjøringsdagene.  Årboka fra 1995 har med stoff om dette og dessuten prøver vi å få tak i hverdagshistorier ved å besøke eldre. Laget har nå laget en oversikt over artikler i årbøkene som har med lokalt stoff fra krigen. Denne kan du få tilsendt.
15/14. Gjennom "Maurtuva" har Frivillighetssentralen laget opplegg for å få aktivisert pensjonister(og andre).Vi drøftet hvordan historielaget kan nyttiggjøre seg dette
16/14. Middelskolen(Rødskolen) er 100 år. Vi undersøker om det blir noe feiring av videregående skoles 100 års jubileum og om vi får noe  historie om Middelskolen


torsdag 27. mars 2014

Fra styremøtet 26.03

Saker:
1. Gjennomgang av lagets årsmelding for 2013 og program for årsmøtet
2. Grunnlovsjubileet. Utgangspunkt var møte 17. mars der ulike aktører var kalt inn til møte for hvordan markering skal skje på Sortland.
3. Styret vedtok at våre årbøker  kan selges i Museumsbutikken i Kulturfabrikken
4. Historielaget er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. Det er nå planlagt flytting av sekretariatet fra Trondheim til Oslo.Laget vårt ønsker ikke en slik flytting
5. Samisk parallellnavn til Sortlannd. Laget har tidligere gitt signal om at samisk parallellnavn til Sortland bør tas i bruk. Vi vil nå kunngjøre vår begrunnelse for dette standpunktet.
6. Notat fra møte med Museum Nord, v/Åsa Elstad der Minnelunden, skolemuseet, minneinnsamlinga , markering av 1814 og ei venneforening for museumsarbeidet var drøftet.

onsdag 19. mars 2014

ÅRSMØTE 6.APRIL

ÅRSMØTE på Lamarktunet,søndag 6. april kl 18
Vanlige årsmøtesaker
Andre saker må være styret i hende innen 26.mars.
Sendes til Sortland.historielag@gmail.com

Etter årsmøtet skal vi se på bilder fra Sortland tettsted. De er tatt av Egil Enåsen. Noen av bildene kan være aktuell i forbindelse med byplanen. Den skal nå vedtas av politikerne i Sortland.

mandag 27. januar 2014

Nytt møte om SLEKT

Velkommen til nytt møte i slektsforumet vårt. Denne gang den 29. januar kl 1900 på biblioteket på Sortland
Tema vi tar opp er bilder og slekt. Hvor og hvilke bilder  kan vi finne  og bruke  som er aktuell i slektsarbeidet.
Slektsforumet er åpent for alle.
Velkommen.