«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

onsdag 8. oktober 2014

Fra styremøte den 30.09

Saker:
Vi gjennomgikk styremøte som vi hadde den 13.05, i forkant av Grunnlovsseilasen.
Ellers ble disse sakene tatt opp:
11/14: Slekforumet som vi har gående i regi av laget har møter på Kulturfabrikken(Nord Norsk avdeling)29.sept, 29.okt, 26.nov og 10 des. Til neste møte vil vi prøve å få til et opplegg om gotisk håndskrift.
12/14. I forbindelse med offisiell åpning av kulturfabrikken den 18. okt skal historielaget og kystlaget ha åpnet Kvitbrygga og Rødbrygga. Vi vil også ta opp spørsmålet om å få satt opp utstillinga om Hermetikkens utvikling som ble laget i forbindelse med Hemetikkens 100 års  jubileum
13/14. Salg av bøker utover høsten. Vi vil prøve å delta på ulike salgsmesser utover høsten. Annonse i avisa i god tid før jul
14/14: Henvendelse fra Egil Ulateig om ang frigjøringa i 1945 og hvordan enkeltmenneseker opplevde frigjøringsdagene.  Årboka fra 1995 har med stoff om dette og dessuten prøver vi å få tak i hverdagshistorier ved å besøke eldre. Laget har nå laget en oversikt over artikler i årbøkene som har med lokalt stoff fra krigen. Denne kan du få tilsendt.
15/14. Gjennom "Maurtuva" har Frivillighetssentralen laget opplegg for å få aktivisert pensjonister(og andre).Vi drøftet hvordan historielaget kan nyttiggjøre seg dette
16/14. Middelskolen(Rødskolen) er 100 år. Vi undersøker om det blir noe feiring av videregående skoles 100 års jubileum og om vi får noe  historie om Middelskolen


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar