«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 13. november 2012

1947: Vara Dykk for tog meinte russen det året. Vi ser Johan Olsen-huset og Festiviteten bak. Nokken unga som kjenner seg igjen?