«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

fredag 29. april 2011

Sortlandsminner 3

Her kommer det kanskje Kulturhus snart. Hermetikken sett fra sjøsida på sekstitallet. Vi ser Ellingsens forretningsgård i bakgrunnen til venstre. (Klikk for større bilde)

fredag 15. april 2011

SLEKTSFORUM

Nytt møte for slektsintressserte TIRSDAG 26. APRIL KL 1900 på Biblioteket på Sortland.
Denne gang skal vi ha om å søke i slektsbaser utenom Norge. Vi oppfordrer alle som har prøvd dette om å komme og dele erfaringer .  PC og prosjektor vil være på plass. Tips noen du kjenner.
Vi ønsker gamle og  nye deltakere velkommen.

onsdag 13. april 2011

Sortlandsminner 2

Det er klart for tog i 1947. Kirsten Uhre Jensen eier bildet, som viser dagens torg, sett fra sør. Tribunen stod her da(og burde vel tilbake dit?). (Klikker du en ekstra gang, får du stort bilde)

mandag 11. april 2011

Sortlandsminner

Barnehjemmet på Lykkentreff hadde sine gode hjelpere. Stedets jenter samlet inn til ungene på hjemmet. Her på tjuetallet sammen med styreren , Pastor Severius. Nummer to fra høyre Gunnvor Hamnes Pettersen.

mandag 4. april 2011

KULTURMINNEDAGEN 2011

KULTURMINNEDAGEN 2011

Sortland Historielag i samarbeid med Museum Nord og Sortland kulturkontor  ønsker også i år å markere KULTURMINNEDAGEN.  I år er den lagt til søndag 11.september. Målet for dagen er å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer. Årets tema er:"Skjulte skatter.Spor i landskapet".
Det kan være materielle spor fra ulike tidsepoker(forhistorisk og historiske) som graver, veier gamle våpen, smykker, redskaper etc . Og det kan være immaterielle spor som for eksempeer knyttet til historier og sagn.
Vi vil  at du skal komme med ønsker om hvordan dagen kan markeres.

epost: sortland.historielag@gmail.com eller mattis.mathisen@vkbb.nokn