«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

torsdag 28. februar 2013

ÅRBOKA 2013

Sortland Historielag skal gi ut ny Historisk Årbok for Sortland 2013. Det er en redaksjonskomité i gang med arbeidet . Den består av Gisle Røthe, Svein Roar Jacobsen, Atle Paulsen,  Ragnhild Albertsen, Karl Laurits Olsen og Mathis Mathisen.
Vi ønsker mange bidrag til boka. Du kan skrive sjøl (noe vi setter stor pris på), komme med bilder  og  komme med forslag om stoff. Vi ønsker stoff fra hele kommunen. I år er det  100 års markering for stemmerett for kvinner. Det hadde vært fint  om dette hadde sett sitt preg på boka.
Du kan kontakte oss på epost: sortland.historielag@gmail.com,  eller ta kontakt på annen måte, f eks telefon: 48120459, 48260371,95195977, 41687906
Redaksjonskomiteen


tirsdag 26. februar 2013

MINNEINNSAMLING

Er du fødd før 1950? Bli med på landsomfattende minneinnsamling. Skriv dine livsminner, så mye som du selv ønsker og hvordan du selv vil. Du kan ta med bilder og illustrasjoner. Alle innkomne svar sendes til Norsk Folkemuseum, og noe vil bli publisert på nett og i bokform. Lokalt i Sortland ønsker vi å bruke stoffet i årbøker og annen lokalhistorisk litteratur.(dersom det er stoff med tilknytning til vårt lokalområde).
Du må skrive under på et avtaleskjema der du selv bestemmer hvordan dine livsminner kan brukes og tas vare på.
Du kan levere til: Sortland Museum, Boks 117 8401 SORTLAND eller Sortland Historielag c/o Sortland bibliotek Boks 235, 8401 SORTLAND. Mer informasjon får du ved å kontakte oss: Sortland Historielag@gmail com. tlf 48120459 eller  Sortland Museum 47468671

torsdag 14. februar 2013

Husker du hvordan det var da bankene ville ha kontakt med folk? Fra Sigerfjord.