«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 30. januar 2012

Yerstad

Litt sørom kommunegrensa mellom Sortland og Hadsel ligger Gjerstad. Der pleide vi å plukke tyttebær før. Det var ikke så skogbevokst der som nå, og på disse bildene var det enda meir skrapa. Må være rundt hundre år gamle?

søndag 22. januar 2012

Kongelig sortlandsbesøk

Prins Olav var et staselig skip. her med Strandheia i bakgrunnen. Fra familien Bønes album.

torsdag 12. januar 2012

SLEKTSFORUM

Slektsgruppen er i gang igjen . Nytt møte  17. januar kl 19 på Sortland bibliotek.
Dersom du ikke har vært med før- hjertelig velkommnen.