«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

lørdag 10. mars 2012

SLEKT

I kulturuka blir det nytt møte i slektsforumet. Vanlig sted, biblioteket, TIRSDAG 13.MARS KL1900.
Vel møtt.

fredag 2. mars 2012

ARRANGEMENTER I KULTURUKA 9.- 18. MARS

Laget har i samarbeid med Museum Nord tre arrangementer i kultur uka under temaet
 "Hermetikken 100 år"

UTSTILLING : Bilder, faksimilier,avisoppslag, annonser,notater, brosjyrer og gjenstander forteller bedriftens og byens historie. 
Sted: Skibsgården , åpning 10. mars kl 12. Kan sees hele uka så lenge sentret er åpent.Gratis.

HERMETIKKEN - ei forestilling: Ulike begvenheter fra Hermetikkens historie
Sted: Sortland ungdomsskole, aula, søndag 11. mars kl 19. Inngang kr 100

FORTELLERKVELD: Tidligere ansatte  og andre inviterte forteller fra sin arbeidsdag på Hermetikken.
Sted: Kantina Lamarktunet onsdag 14. mars kl 1700. Åpent for alle.Velkommen. Gratis.

Se ellers program for kulturuka , annonser  og pressemeldinger.

ÅRSMØTE 2012

Sortland Historielag har årsmøte 15. april på Kvitbrygga.Vanlig årsmøtesaker. Etter årsmøtet blir det en orientering om slekthistorisk arbeid ved Atle Paulsen.
Velkommen.

MINNELUNDEN

En egen komite skal arbeide for å oppgradere Minnelunden, vårt tusenårssted. Komiteen består av Svein Roar Jacobsen, Karl Glad Nordahl, Asbjørn Høgden og Mathis Mathisen.

KULTURMINNEDAGEN 2012

Kulturminnedagen arrangeres hvert år med ulike temaer. Arrangementet er i andre uka i september. Tema for kulturminnedagen 2012 er "Møteplasser". Dersom du  har forslag til  arrangement ville det være fint om du tok kontakt med oss. Arrangementet  er i samarbeid med Museum Nord, Sortland, Kulturkontoret i Sortland og andre aktuelle lag og foreninger. Se også www: kulturminnedagen.no.