«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

fredag 2. mars 2012

MINNELUNDEN

En egen komite skal arbeide for å oppgradere Minnelunden, vårt tusenårssted. Komiteen består av Svein Roar Jacobsen, Karl Glad Nordahl, Asbjørn Høgden og Mathis Mathisen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar