«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

fredag 2. mars 2012

KULTURMINNEDAGEN 2012

Kulturminnedagen arrangeres hvert år med ulike temaer. Arrangementet er i andre uka i september. Tema for kulturminnedagen 2012 er "Møteplasser". Dersom du  har forslag til  arrangement ville det være fint om du tok kontakt med oss. Arrangementet  er i samarbeid med Museum Nord, Sortland, Kulturkontoret i Sortland og andre aktuelle lag og foreninger. Se også www: kulturminnedagen.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar