«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 4. november 2013

ÅRBOKA I UKA 47

Vi legger ved omslaget og innholdsfortegnelsen i boka. Klikk på den

FRA STYREMØTE 31.10.13

Disse sakene ble behandlet:
1. Årboka vil være i handelen forhåpentligvis fra 20. november. Utsalgspris kr 300. 160 sider lokalhistorisk stoff. Annonsering senere.
2. I stedsnamnkomiteen for Sortland kommune er Georg Ellingsen og Arne Vassbotn  med fra Sortland Historielag. Første møte er 12.november
3. Laget skal i samarbeid med Sortland Bibliotek og Sortland Museum, Museum Nord, arbeide for å markere "Arkivenes Dag"  hvert år i november måned. Den første markeirng blir i 2014.

fredag 25. oktober 2013

SLEKT

Nytt møte i slektsforumet på Sortland bibliotek  ONSDAG 30. OKTOBER KL 19. På møtet  den 28. august i år drøftet vi ulike temaer som vi villle høre noe om, og som vi også kan drøfte i fellesskap. Et av disse var ulike arkiv som vi kan støte på i slektsgranskingsarbeidet. Åsa Elstad i Museum Nord vil ta for seg ulike arkiv; hva vi kan finne der, og hvordan vi skal gå fram for å få tak i de opplysninger som vi er på jakt etter.
Slektsforumet vårt er åpen for alle. Her møtes slektsgranskere med og uten ferfaring. Vel møtt

mandag 10. juni 2013

Fra Olderfjorden

Bilde fra Olderfjorden.
20 deltok  på Historie
lagets og Kystlagets tur den 2. juni.

Arboretet ligger til høyre midt på bildet.
Oldefjorden fortsetter innover i bildet.
Bildet er tatt fra høydedraget  mellom Sølferstranda
Olderfjorden

mandag 27. mai 2013

SILDEFESTIVAL I EIDSFJORD 2013

Sildefestivalen går av staben fom 30.05 tom 2.06
Marked-konserter- utstilling -foredrag. Lørdag og søndag er det marked.
Tema: Førstereis
Lørdag kl 12:
Foredrag:

  • Prof Alf Ragnar Nielssen "Førstereis i vesterveg"(nordnorsk utflytting og bosetting på I sland i sagatida)
  • Joh Rørtveit: " Kystkultur på yttersida"
SORTLAND HISTORIELAG selger årbøker ved BIBLIOTEKETS utstilling om "førstereisgutter"

Søndag 2. juni kl 11 - 17: Tur til Daljorda, Sølferstrand og Olderfjorden. Vandring i gamle bosetningsspor og  unik natur.
Påmelding til denne turen : tlf eller SMS til 48120459, eller denne blogg, eller epost sortland.historielag @gmail.com eller ved Historielagets stand på lørdag.

se også: www.sildefestivalen2013.blogspot.no

onsdag 15. mai 2013

torsdag 2. mai 2013

SLEKT

Nytt møte i slektsforum 8. mai kl 19 på Sortland bibliotek. Tema denner gang er leiting etter samiske røtter. Hvilke kilder er tilgjengelig,  og hvilke kilder  er truverdige. Også denne gang er det Johan Borgos som vil vise kilder og bruken av disse.
Slektsforumet er åpent for alle.

mandag 15. april 2013

ÅRSMØTE 21. APRIL KL 18 PÅ SORTLAND BIBLIOTEK

Velkommen til årsmøtet .
Vanlig årsmøtesaker med årsmelding, regnskap og valg.
Etter årsmøtet vises billespillet: "La kvinnestemmer høres". Dette er laget  i tilknytning til  kulturuka i Sortland  og vist den 8. mars på kvinnedagen. Billespillet viser lokale kvinneskikkelser som har kjempet for kvinnens rettigheter i Sortland. Billespillet er et samarbeid med Museum Nord Sortland og Sortland Historielag.

søndag 31. mars 2013

FRA STYREMØTE 20.MARS

Årsmøtet blir på biblioteket søndag 21 april kl 18.Vanlige årsmøtesaker. Andre saker til behandling på årsmøtet må være styet i hende 14 dager før årsmøtet. Etter årsmøtet: Kvinnesak og kvinnearbeid i Sortland

Laget har fått henvendelse om å arbeide  for byste av Konrad Nordahl. Laget vil ikke påta seg denne oppgaven, men vil komme tilbake til saka dersom andre påtar seg dette.

Adresseendring: Vår postadresse er nå: Sortland Histoirielag, Sortland Bibliotek, Boks 235 8401 SORTLAND

Slektsforumet vårt forsetter.Etter jul har vi snakket om  disse temaene : Navneskikker, folketellinger og skifter. Det planlegges et møte til før sommeren. Til høsten håper laget å få i gang "begynnnergruppe"

Redaksjonskomteen for  årboka har hatt flere møter. Det er å håpe at komiteen har alle bidrag i hende når sommerferien er over.

Lagert har fått invitasjon fra Kystlaget om  å være medarrangør for tur til Vestsida Eidsfjorden under Sildefestivalen i år.Vi ønsker å bidra til at turen kan arrangeres.

Det er besluttet å kjøpe inne en såkalt rollup til laget som vi kan bruke til ulike anledninger

Annet som  styret diskuterte var : Byvandring med utgagspuknkt i vern gjennom byplanen, ei lokahistorisk turløype knyttet til Vestmarka,  og vi såg på et eventuelt medlemsblad for laget.

Har du saker du ønsker at laget skal arbeide med. Kontakt oss.

torsdag 28. februar 2013

ÅRBOKA 2013

Sortland Historielag skal gi ut ny Historisk Årbok for Sortland 2013. Det er en redaksjonskomité i gang med arbeidet . Den består av Gisle Røthe, Svein Roar Jacobsen, Atle Paulsen,  Ragnhild Albertsen, Karl Laurits Olsen og Mathis Mathisen.
Vi ønsker mange bidrag til boka. Du kan skrive sjøl (noe vi setter stor pris på), komme med bilder  og  komme med forslag om stoff. Vi ønsker stoff fra hele kommunen. I år er det  100 års markering for stemmerett for kvinner. Det hadde vært fint  om dette hadde sett sitt preg på boka.
Du kan kontakte oss på epost: sortland.historielag@gmail.com,  eller ta kontakt på annen måte, f eks telefon: 48120459, 48260371,95195977, 41687906
Redaksjonskomiteen


tirsdag 26. februar 2013

MINNEINNSAMLING

Er du fødd før 1950? Bli med på landsomfattende minneinnsamling. Skriv dine livsminner, så mye som du selv ønsker og hvordan du selv vil. Du kan ta med bilder og illustrasjoner. Alle innkomne svar sendes til Norsk Folkemuseum, og noe vil bli publisert på nett og i bokform. Lokalt i Sortland ønsker vi å bruke stoffet i årbøker og annen lokalhistorisk litteratur.(dersom det er stoff med tilknytning til vårt lokalområde).
Du må skrive under på et avtaleskjema der du selv bestemmer hvordan dine livsminner kan brukes og tas vare på.
Du kan levere til: Sortland Museum, Boks 117 8401 SORTLAND eller Sortland Historielag c/o Sortland bibliotek Boks 235, 8401 SORTLAND. Mer informasjon får du ved å kontakte oss: Sortland Historielag@gmail com. tlf 48120459 eller  Sortland Museum 47468671

torsdag 14. februar 2013

Husker du hvordan det var da bankene ville ha kontakt med folk? Fra Sigerfjord.

onsdag 23. januar 2013

Overkontrolør Simon Sørvoll ved Sortland Meieri ser ut til å være i gang med  å instruere bondekvinner i melkemaskinens anvendelse. Fra Sortland Museums arkiv (ca femtitall?)

fredag 11. januar 2013

Slektsforskere -nytt møte

Møte om slekt på Sortland  Bibliotek onsdag 16. kl 19.

Forrige gang hadde vi besøk av Johan Borgos som hadde om navn og navneskikker. Denne gang vil han  han ta for seg ulike skifter; vise hvor vi  finnes, hvilken betydning de hadde for samtiden og komme inn på lesbarhet og forståelse av disse.
Slektsgruppa er åpen for alle.
Kontaktperson er Kirtsen Aafløy Opdan, epost: kirsten.opdan@sortland.kommune.no

tirsdag 8. januar 2013

Hundre votter - hundre historier

Votteutstilling på Kunstnerhuset  fra 12. til 24- januar.
Laget av  Sortland Museum, Museum Nord
Åpning 12. januar kl 12.
Åpent torsdag 17-20 og søndag 12-15