«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

onsdag 15. mai 2013

Hermetikken fra en uvant vinkel. Kompaniet i bakgrunnen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar