«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 21. mai 2013

Hermetikken til venstre, Gammelbrygga i fjæra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar