«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

torsdag 25. november 2010

Innhold i årboka 2010

Nygårdsvollbåten "Roskva"(forfatter Frode Rimstad), Sørgelig slutt for "slottet" på Natland(om "Salgslaget")(Gisle Røthe), Minner om de små gleder i barndommen(Gudrun Hansen), Bondekvinnelaget- en aktiv 75 åring(Solveig Ludvigsen og Synnøve Ottesen), Vann og lys fra Sortlandsmarka(Mathis Mathisen), Vadestedet Kvalsaukan(Gisle Røthe), Bygda Kvalshaug(Eliot Nygård), Historielaget 25 år(Mathis Mathisen), En hjemmefødsel for 60 år siden(Liv Reinsnes Moen), Vandring i Sigerfjord (Bjørg Breines),Bygging av Sigerfjord kirke(Otto Tessem), Skinntrøya fra Steira (Åsa Elstad), Andrea Ovidia Jentoft Pedersdatter(Berit Kvål Birkelund), Speiderarbeidet i Sortland(Margarethe Wiig), Ulvungene på prestegården(Karl Glad Nordahl), Ny bok om sortlendinger med samiske røtter(Edna Hansen), Brå slutt for bakeriet(Gisle Røthe), Thea Bøe- Sortlands første fotograf(Gisle Røthe), Til mine døtre i USA-en krigsdagbok våren 1940(Arnulf Glad), Ny Jord-husa(Ingvall Johansen), Sortland Misjonsforening 150 år(Asbjørn Engevik), Da bestefar satt på skolebenken(Tor Albertsen), Barbara Baardson-Fotografistinne(Gisle Røthe), Slektsforskere samles på Sortland(Kirsten Opdan), Sykestua 100 år(Gisle Røthe), Da kunstforeninga var ute å kjøre(Sidsel og Berhard Matheson), Ødegårdsanlegget ved Kleiva Landbruksskole(Mathis Mathisen), Oppdrettshistorie og Akvakultur i Gladbrygga(Kine Johnsen), Sia sist- begiveheter i det lokahistoriske miljøet(Åsa Elstad), Kulturminnedager 2010, Velkommen til Einars hus(Asbjørn Høgden),
Petter Snekker stua(Gisle Røthe)

torsdag 18. november 2010

ÅRBOKA SELGES PÅ FØLGENDE STEDER

Årboka selges på følgende steder: Sortland Bibliotek, Notabene Skibsgården og Storsentret, ARK Storsentret, Bjørg Breines Sigerfjord, Ingvall Johansen Kjerringvik,Blokkensentret,
Dessuten på Bygdekvinnelagets julemesse på Kvitbrygga den 20, stand på Skibsgården den 27, stand på Storsentret den 3.desember
Boka koster 300, kroner er på 128 sider innbundet.
Skal du ha boka tilsendt i posten vil porto komme i tillegg. Bestilles tlf 48120459, eller epost: mattis.mathisen@vkbb.no

Sortland, 18.nov . Mathis Mathisen

mandag 15. november 2010

Slektsforskermøte

Sortland historielag i samarbeide med biblioteket har satt  i gang et treff for slektsforskere. En gang i måneden treffes en gjeng og utforsker egne erfaringer fra denne altoppslukende hobbyen.
Innledningsvis på disse møtene har vi et lite kåseri eller presentasjon av et tema som er relevant.
På det første møtet var Johan Borgos og Marianne Pettersen tilstede, senere har vi tatt for oss Slektsforskerens ressurser på nettet, presentert ulike datasystem for slektsforskere. Biblioteket er opptatt av å presentere det som fins i skrevet form slik som bygdebøker, og hvordan man gjennom biblioteket kan låne disse bøkene uten at det koster noe.
Tirsdag 16. november er neste møte kl. 19.00 på Sortland bibliotek
Innledningsvis tar vi for oss nyeste nytt på nettet, og så over kaffekoppen kan man utveksle erfaringer.
Vi håper at stadig flere stikker innom på disse kveldene

tirsdag 2. november 2010

Digitaliserte bøker på Nasjonalbiblioteket

Visste du at Nasjonalbiblioteket har digitalisert en god del bøker og lagt dem ut på nettet? Noen av bøkene handler også om Sortlands historie. Blant annet kan du finne Aslaug Holten Aspens bok Sortland tettsted - en historikk 1900-1940Sortlands historie, bind 1 - Swartalande og heftet Sortland - fra kirkested til handelsby. Disse to bøkene og heftet finnes også på biblioteket på Sortland.

(Skrevet av Karl Laurits Olsen)

Sortland Museumsstiftelse legges på is

Museumsstiftelsen er en paraplyorganisasjon for det frivillige kulturminnevernarbeidet i Sortland, og har blant annet tatt hånd om de årlige Museumsdagan og Kulturminnedagan. Funksjonene blir nå ivaretatt av Museum Nord / Sortland Museum og Sortland Historielag, og museumsstiftelsen anser seg selv som noe overflødig. Sortland Museumsstiftelse blir lagt på is fra nyttår, men blir ikke nedlagt. Alle aktivitetene blir opprettholdt av museet og historielaget. Petter Snekker-stua, som stiftelsen fikk i gave i 2003, drives av museet og historielaget, men skal fortsatt være eid av museumsstiftelsen.

(Skrevet av Karl Laurits Olsen)