«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

fredag 25. oktober 2013

SLEKT

Nytt møte i slektsforumet på Sortland bibliotek  ONSDAG 30. OKTOBER KL 19. På møtet  den 28. august i år drøftet vi ulike temaer som vi villle høre noe om, og som vi også kan drøfte i fellesskap. Et av disse var ulike arkiv som vi kan støte på i slektsgranskingsarbeidet. Åsa Elstad i Museum Nord vil ta for seg ulike arkiv; hva vi kan finne der, og hvordan vi skal gå fram for å få tak i de opplysninger som vi er på jakt etter.
Slektsforumet vårt er åpen for alle. Her møtes slektsgranskere med og uten ferfaring. Vel møtt