«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

lørdag 24. oktober 2015

SLEKTFORUMET HØSTEN 2015

Frammøte i høst er 26. august, 30. september, 28, oktober, 25.november og 9. desember.
Alle møtene er kl 19.
Vi møtes på biblioteket (Nordnorsk avdeling).
Slektforumet er åpent for alle