«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

lørdag 30. juli 2011

konfirmanter i Sortland 1935?

Den nye soknepresten Wiig med konfirmantene på Sortland våren 1935. Noen av dem er trolig i live enda?  Bildet er tatt på baksida av Middelskolen. (Husk å klikke etpar ganger for riktig stort bilde)

onsdag 13. juli 2011

Fra sjøgutteskolen i Blokken

På femtitallet fikk mange vesterålinger opplæring i sjømannskap i Blokken. I 1959 blei skolen flytta til Svolvær.

torsdag 7. juli 2011

Ei dame mange husker?

Frk. Natland arbeidde på Ragnhilds Bokhandel, som starta nede i kjelleren i Kristoffersengården (der Nordlandsbankens bygning er nå) på femtitallet. Bildet er tatt der og tilhører Karin Steiro.