«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 27. mai 2013

SILDEFESTIVAL I EIDSFJORD 2013

Sildefestivalen går av staben fom 30.05 tom 2.06
Marked-konserter- utstilling -foredrag. Lørdag og søndag er det marked.
Tema: Førstereis
Lørdag kl 12:
Foredrag:

  • Prof Alf Ragnar Nielssen "Førstereis i vesterveg"(nordnorsk utflytting og bosetting på I sland i sagatida)
  • Joh Rørtveit: " Kystkultur på yttersida"
SORTLAND HISTORIELAG selger årbøker ved BIBLIOTEKETS utstilling om "førstereisgutter"

Søndag 2. juni kl 11 - 17: Tur til Daljorda, Sølferstrand og Olderfjorden. Vandring i gamle bosetningsspor og  unik natur.
Påmelding til denne turen : tlf eller SMS til 48120459, eller denne blogg, eller epost sortland.historielag @gmail.com eller ved Historielagets stand på lørdag.

se også: www.sildefestivalen2013.blogspot.no

onsdag 15. mai 2013

torsdag 2. mai 2013

SLEKT

Nytt møte i slektsforum 8. mai kl 19 på Sortland bibliotek. Tema denner gang er leiting etter samiske røtter. Hvilke kilder er tilgjengelig,  og hvilke kilder  er truverdige. Også denne gang er det Johan Borgos som vil vise kilder og bruken av disse.
Slektsforumet er åpent for alle.