«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 27. januar 2014

Nytt møte om SLEKT

Velkommen til nytt møte i slektsforumet vårt. Denne gang den 29. januar kl 1900 på biblioteket på Sortland
Tema vi tar opp er bilder og slekt. Hvor og hvilke bilder  kan vi finne  og bruke  som er aktuell i slektsarbeidet.
Slektsforumet er åpent for alle.
Velkommen.