«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

torsdag 24. mai 2012

FRA STYREMØTE 15.MAI 2012

Sak 2/12 Torvskjå ved Lamarktunet
Dagsentret  har tatt initiativ for å  få reist en torvskjå med innhold ved Lamarktunet. Den skal  først og fremst gi opplevelse for de som bor der,  men også være med på å knytte kontakter med eldre og yngre. Vi etterlyser torvskjåer som vi kan bruke i dette arbeidet. Kunne du tenke å være på arbeidet?Kontakt oss.
Sak 3/12 Aktiviteter
- Uke 23. Håper vi å få til åpent møte om Byplan Sortland
- Uke 24: Dugnad på Prestegården.Male Petter Snekker stua. Rydde utenfor
-September: Kulturminnedagen: tema er møteplasser. Vårt forslag er Muninsletta.
- Tur: Ikke fastsatt tid og område
- Ny lagsbrosjyre
-Årboka 2013: Oppstart senhøsten

Sak 4/12: Minnelunden.
Det gamle kirketårnet. Det er sendt brev til Kulturminner i Nordland for å få en tilstandsrapport og hva vi i Historielaget kan gjøre.

Sak 5/12: Kulturvernverdier i Byplanen
Hvordan skal vi som lag få frem og sikret  de kultrververdier som er innefor det areal som  planarbeidet omfatter. Derfor: - Åpent møte, se ovenfor. - Etterarbeide og innstilling fra oss til byplanen Sortland.

fredag 18. mai 2012

SLEKTSFORSKERE

Neste møte for slektsforskere blir TIRSDAG 22.MAI  kl 19 på Sortland biblitotek.Siste møte før sommerferien. Det planlagte møte med Ed Pettersen, norskamerikaner som skulle fortelle om sitt arbeid med å finne røtter i Norge blir satt opp i første møte til høsten.
Er du ikke med i slektsforumet vårt? Meld deg på . Send din nettadresse til : Kirsten.Opdan@Sortland.kommune.no

torsdag 17. mai 2012

Damebridge

I etterkrigsåra var det stor oppslutning på damebridgen på Sortland. Gunvor Steiro eier bildet.

lørdag 5. mai 2012

Organist Astrid


Astrid Lamark var organist i Sortland kirke i mange tiår. Dama ved sida av ligner på Nemine Karlsen?