«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

torsdag 24. mai 2012

FRA STYREMØTE 15.MAI 2012

Sak 2/12 Torvskjå ved Lamarktunet
Dagsentret  har tatt initiativ for å  få reist en torvskjå med innhold ved Lamarktunet. Den skal  først og fremst gi opplevelse for de som bor der,  men også være med på å knytte kontakter med eldre og yngre. Vi etterlyser torvskjåer som vi kan bruke i dette arbeidet. Kunne du tenke å være på arbeidet?Kontakt oss.
Sak 3/12 Aktiviteter
- Uke 23. Håper vi å få til åpent møte om Byplan Sortland
- Uke 24: Dugnad på Prestegården.Male Petter Snekker stua. Rydde utenfor
-September: Kulturminnedagen: tema er møteplasser. Vårt forslag er Muninsletta.
- Tur: Ikke fastsatt tid og område
- Ny lagsbrosjyre
-Årboka 2013: Oppstart senhøsten

Sak 4/12: Minnelunden.
Det gamle kirketårnet. Det er sendt brev til Kulturminner i Nordland for å få en tilstandsrapport og hva vi i Historielaget kan gjøre.

Sak 5/12: Kulturvernverdier i Byplanen
Hvordan skal vi som lag få frem og sikret  de kultrververdier som er innefor det areal som  planarbeidet omfatter. Derfor: - Åpent møte, se ovenfor. - Etterarbeide og innstilling fra oss til byplanen Sortland.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar