«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 23. juni 2015

TORVSKJÅ TIL LAMARKTUNET

Velkommen til åpning av torvskjåen ved Lamarktunet. Den er reist av Historielaget i samarbeid med Frivillighetssentralen og Dagtilbudet ved Lamarktuenet. Den er plassert ved Grillhytta.
Mandag 29. juni kl 11 blir torvskjåen overlevert til Lamarktunet.

Det er satt opp program for anledningen med "torvlomparsang", intervju med gamle torvere, skjæring av lomp,  orientering om hvordan denne torvskjåen ble til og innhold i den (plakater som viser  torving, torv og utstyr til torving). Etter dette blir det bålkaffe,  og for  anledning er torv brukt i kaffebålet.
Velkommen