«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 14. september 2015

KULTURMINNEDAGEN 2015, TEMA DUGNAD

Kulturminnedagen 2015 hyller dugnads-Sortland

Den nasjonale og den europiske kulturminnedagen arrangeres hvert år i september. Kulturminnedagen er initiert gjennom en nasjonal kampanje der lag, foreninger og myndigheter rundt om i landet oppfordres til å gjennomføre en kulturminnemarkering i denne tida. Hensikten er å rette søkelys på vår felles nasjonale kulturarv og vårt kulturminnevern.
Det settes opp forslag til ulike hovedtema for hvert år. Hovedtema i år er nabolag; menneske, kulturminne og historie. Som et lokalt tema med utgangspunkt i nabolag ønsker vi i Sortland å framheve den betydning dugnad har vært for oss.
Arrangementet den 20. september vil være ei vandring til utvalgte steder i Sortland sentrum med stopp der dugnadsfolk selv forteller litt om den dugnadsinnsats de har vært med på. Arrangementet åpnes på søndag kl 13 på Lamarktunet. Her blir det fortalt om den frivillige og dugnadsbaserte innsatsen der. Så følger ulike andre steder som Parken, Middelskolen(Rødskolen), Torghuken(Kystlaget og Ole Larsen), Minnelunden, Kulturfabrikken og avslutning i Kvitbrygga(Bygdekvinnelaget). Her viser vi eldre bilder fra dugnader i sortlandlandsbygdene. Det blir kaffe å få kjøpt, men vandringa er gratis.

Arr. Sortland Museum. Sortland Kulturfabrikk, Sortland HistorielagSØNDAG 20. SEPTEMBER
Invitasjon til vandring i dugnad i Sortland sentrum
13.00: oppmøte ved Lamarktunet, hovedinngangen
Avsluttes i Kvitbrygga med bildefremvisning og
salg av kaffe og kaker
Familiearrangement
Gratis