«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

onsdag 29. desember 2010

Gamle Sortland 3


Her er vi kommet til det klassiske bildet av det gamle Sortland sentrum, og det er like før 1900. Vi ser Gammelbrygga, den gamle kirka og telegrafen. Til venstre Kirkestua, Bakeriet, Krambua og Hovedgården.

mandag 27. desember 2010

Gamle Sortland 2

Dette er også fra ca. 1880, men dette er det eldste fotografiet vi kjenner av Sortland sentrum. Hovedgården til venstre, den gamle kirka, Stornaustet og Kvitbrygga.

søndag 26. desember 2010

Gamle Sortland

Kanskje vi skal starte med begynnelsen, eller noe av det eldste vi har av det gamle strandstedet Sortland? Tegninga skal være fra 1880.