«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

onsdag 29. desember 2010

Gamle Sortland 3


Her er vi kommet til det klassiske bildet av det gamle Sortland sentrum, og det er like før 1900. Vi ser Gammelbrygga, den gamle kirka og telegrafen. Til venstre Kirkestua, Bakeriet, Krambua og Hovedgården.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar