«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

onsdag 23. januar 2013

Overkontrolør Simon Sørvoll ved Sortland Meieri ser ut til å være i gang med  å instruere bondekvinner i melkemaskinens anvendelse. Fra Sortland Museums arkiv (ca femtitall?)

fredag 11. januar 2013

Slektsforskere -nytt møte

Møte om slekt på Sortland  Bibliotek onsdag 16. kl 19.

Forrige gang hadde vi besøk av Johan Borgos som hadde om navn og navneskikker. Denne gang vil han  han ta for seg ulike skifter; vise hvor vi  finnes, hvilken betydning de hadde for samtiden og komme inn på lesbarhet og forståelse av disse.
Slektsgruppa er åpen for alle.
Kontaktperson er Kirtsen Aafløy Opdan, epost: kirsten.opdan@sortland.kommune.no

tirsdag 8. januar 2013

Hundre votter - hundre historier

Votteutstilling på Kunstnerhuset  fra 12. til 24- januar.
Laget av  Sortland Museum, Museum Nord
Åpning 12. januar kl 12.
Åpent torsdag 17-20 og søndag 12-15