«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

onsdag 23. januar 2013

Overkontrolør Simon Sørvoll ved Sortland Meieri ser ut til å være i gang med  å instruere bondekvinner i melkemaskinens anvendelse. Fra Sortland Museums arkiv (ca femtitall?)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar