«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

fredag 12. august 2011

Kurs i naustbygging

5 dagers kurs, oppstart 7 sept på Gisløya.
Kursholder Arne Pedersen fra Mallangen.
Å lære å sette opp reisverk i eldre byggemåte fra Nord Norge, en kombiansjon av grindverk og stavline og med tradisjonell åstak.
Kurset omhandler byggeteknikk, men legger like mye vekt på bruk av enkle hjelpmidler.
Påmelding til: Trygve Brenna, tlf 95166036, frist 20. august.

onsdag 10. august 2011

Tur til Valsnes og Hokkabogen

Valsnes og Hokkabogen er på vestsida Eidsfjorden. Gårdene kan vise til lang bosetningshistorie, men ble fraflyttet på 1950 og 1960 tallet.  I samarbeid med Kystlaget inviterer vi til lett gangtur søndag 14. august fra Valsnes til Hokkabogen og tilbake til Valsnes. Det vil kunne ordnes med båtskyss fra Rekøya kl 1100. De som selv har båt og tar båtturen dit  kan møte på Valsnes ca kl 1200.
Påmelding: Tlf 48120459, eller 99167761

lørdag 6. august 2011

Kobfirmantjubilantene

Her er konfirmantgjengen i Sortland som i år kan markere sitt 50-årsjubileum. Presten er Edvin Svendsen.