«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

lørdag 6. august 2011

Kobfirmantjubilantene

Her er konfirmantgjengen i Sortland som i år kan markere sitt 50-årsjubileum. Presten er Edvin Svendsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar