«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

onsdag 10. august 2011

Tur til Valsnes og Hokkabogen

Valsnes og Hokkabogen er på vestsida Eidsfjorden. Gårdene kan vise til lang bosetningshistorie, men ble fraflyttet på 1950 og 1960 tallet.  I samarbeid med Kystlaget inviterer vi til lett gangtur søndag 14. august fra Valsnes til Hokkabogen og tilbake til Valsnes. Det vil kunne ordnes med båtskyss fra Rekøya kl 1100. De som selv har båt og tar båtturen dit  kan møte på Valsnes ca kl 1200.
Påmelding: Tlf 48120459, eller 99167761

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar