«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 1. februar 2011

Gamle Sortland 10

Til slutt er vi kommet til rundt 1980, og den kommende byen begynt å ta form.