«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

torsdag 2. mai 2013

SLEKT

Nytt møte i slektsforum 8. mai kl 19 på Sortland bibliotek. Tema denner gang er leiting etter samiske røtter. Hvilke kilder er tilgjengelig,  og hvilke kilder  er truverdige. Også denne gang er det Johan Borgos som vil vise kilder og bruken av disse.
Slektsforumet er åpent for alle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar