«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 2. november 2010

Sortland Museumsstiftelse legges på is

Museumsstiftelsen er en paraplyorganisasjon for det frivillige kulturminnevernarbeidet i Sortland, og har blant annet tatt hånd om de årlige Museumsdagan og Kulturminnedagan. Funksjonene blir nå ivaretatt av Museum Nord / Sortland Museum og Sortland Historielag, og museumsstiftelsen anser seg selv som noe overflødig. Sortland Museumsstiftelse blir lagt på is fra nyttår, men blir ikke nedlagt. Alle aktivitetene blir opprettholdt av museet og historielaget. Petter Snekker-stua, som stiftelsen fikk i gave i 2003, drives av museet og historielaget, men skal fortsatt være eid av museumsstiftelsen.

(Skrevet av Karl Laurits Olsen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar