«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 2. november 2010

Digitaliserte bøker på Nasjonalbiblioteket

Visste du at Nasjonalbiblioteket har digitalisert en god del bøker og lagt dem ut på nettet? Noen av bøkene handler også om Sortlands historie. Blant annet kan du finne Aslaug Holten Aspens bok Sortland tettsted - en historikk 1900-1940Sortlands historie, bind 1 - Swartalande og heftet Sortland - fra kirkested til handelsby. Disse to bøkene og heftet finnes også på biblioteket på Sortland.

(Skrevet av Karl Laurits Olsen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar