«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 4. november 2013

FRA STYREMØTE 31.10.13

Disse sakene ble behandlet:
1. Årboka vil være i handelen forhåpentligvis fra 20. november. Utsalgspris kr 300. 160 sider lokalhistorisk stoff. Annonsering senere.
2. I stedsnamnkomiteen for Sortland kommune er Georg Ellingsen og Arne Vassbotn  med fra Sortland Historielag. Første møte er 12.november
3. Laget skal i samarbeid med Sortland Bibliotek og Sortland Museum, Museum Nord, arbeide for å markere "Arkivenes Dag"  hvert år i november måned. Den første markeirng blir i 2014.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar