«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 26. februar 2013

MINNEINNSAMLING

Er du fødd før 1950? Bli med på landsomfattende minneinnsamling. Skriv dine livsminner, så mye som du selv ønsker og hvordan du selv vil. Du kan ta med bilder og illustrasjoner. Alle innkomne svar sendes til Norsk Folkemuseum, og noe vil bli publisert på nett og i bokform. Lokalt i Sortland ønsker vi å bruke stoffet i årbøker og annen lokalhistorisk litteratur.(dersom det er stoff med tilknytning til vårt lokalområde).
Du må skrive under på et avtaleskjema der du selv bestemmer hvordan dine livsminner kan brukes og tas vare på.
Du kan levere til: Sortland Museum, Boks 117 8401 SORTLAND eller Sortland Historielag c/o Sortland bibliotek Boks 235, 8401 SORTLAND. Mer informasjon får du ved å kontakte oss: Sortland Historielag@gmail com. tlf 48120459 eller  Sortland Museum 47468671

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar