«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 21. februar 2012

Hermetikken farvel

Nå rives Hermetikken, også disse murene som bare er femti år gamle!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar