«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 4. april 2011

KULTURMINNEDAGEN 2011

KULTURMINNEDAGEN 2011

Sortland Historielag i samarbeid med Museum Nord og Sortland kulturkontor  ønsker også i år å markere KULTURMINNEDAGEN.  I år er den lagt til søndag 11.september. Målet for dagen er å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer. Årets tema er:"Skjulte skatter.Spor i landskapet".
Det kan være materielle spor fra ulike tidsepoker(forhistorisk og historiske) som graver, veier gamle våpen, smykker, redskaper etc . Og det kan være immaterielle spor som for eksempeer knyttet til historier og sagn.
Vi vil  at du skal komme med ønsker om hvordan dagen kan markeres.

epost: sortland.historielag@gmail.com eller mattis.mathisen@vkbb.nokn

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar