«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

torsdag 27. mars 2014

Fra styremøtet 26.03

Saker:
1. Gjennomgang av lagets årsmelding for 2013 og program for årsmøtet
2. Grunnlovsjubileet. Utgangspunkt var møte 17. mars der ulike aktører var kalt inn til møte for hvordan markering skal skje på Sortland.
3. Styret vedtok at våre årbøker  kan selges i Museumsbutikken i Kulturfabrikken
4. Historielaget er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. Det er nå planlagt flytting av sekretariatet fra Trondheim til Oslo.Laget vårt ønsker ikke en slik flytting
5. Samisk parallellnavn til Sortlannd. Laget har tidligere gitt signal om at samisk parallellnavn til Sortland bør tas i bruk. Vi vil nå kunngjøre vår begrunnelse for dette standpunktet.
6. Notat fra møte med Museum Nord, v/Åsa Elstad der Minnelunden, skolemuseet, minneinnsamlinga , markering av 1814 og ei venneforening for museumsarbeidet var drøftet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar