«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

onsdag 19. mars 2014

ÅRSMØTE 6.APRIL

ÅRSMØTE på Lamarktunet,søndag 6. april kl 18
Vanlige årsmøtesaker
Andre saker må være styret i hende innen 26.mars.
Sendes til Sortland.historielag@gmail.com

Etter årsmøtet skal vi se på bilder fra Sortland tettsted. De er tatt av Egil Enåsen. Noen av bildene kan være aktuell i forbindelse med byplanen. Den skal nå vedtas av politikerne i Sortland.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar